Yves Heddema student designs


Welcome to the homepage. This page will contain the portfolio of Yves Heddema, a student on his way to an architects license.

Welkom op de homepage. Deze website zal het portfolio van Yves Heddema gaan bevatten, een student op weg naar de titel architect.

Thank you for visiting.

Bedankt voor uw bezoek.