Afstuderen


Mijn afstudeerproject heb ik zelf voorgedragen, zo wilde ik een bijdrage leveren aan mijn eigen gebouwde omgeving. Een ander belangrijk punt bij het kiezen van dit project is het leren omgaan met bestaande (monumentale) bouw. Daarom heb ik gekozen om een voormalig gemeentehuis te renoveren in het dorp op het moment woonachtig was. Dit monumentale pand zou van functie veranderen van voormalig gemeentehuis naar een zorgcentrum nabij het dorpscentrum. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en kantoren zouden er hun intrede in doen. Samen met een collega-student heb ik hier een ontwerp voor gemaakt en dit volledig duurzaam uitgewerkt. Zo is het resultaat een gebouw dat energie levert aan het elektriciteitsnet en geen gasaansluiting meer heeft. De toegepaste materialen zijn voor 93% afkomstig uit hergebruik en er is nagedacht over een optimale warmteopslag. Tevens is tijdens het ontwerp rekening gehouden met het monumentale status van de voorgevel. Als speciale profilering voor de richting architectuur heb ik een meubel ontworpen voor in de centrale hal van het gebouw. Dit is uitgewerkt in de laatste afbeelding.

Collegejaar 4


Tijdens het vierde collegejaar van mijn opleiding ben ik voor het afstuderen bezig geweest met een drietal andere projecten. Twee van deze projecten zijn de invulling van mijn vrije studiepunten.

Als eerste project heb ik ervoor gekozen om een onderzoek te doen naar de eenvoud van het toepassen van een VR-bril. Dit heb ik gedaan door te onderzoeken hoe ik een project in het programma Sketchup inzichtelijk kan maken door het weer te geven in een VR-bril. Wegens een gebrek aan krachtige hardware heb ik dit helaas niet tot een zichtbaar resultaat kunnen brengen, wel heb ik een handleiding geschreven voor mijn docent zodat hij zodra de hardware beschikbaar is de VR-bril kan toepassen.

Het tweede project in mijn vrije studieruimte is de verduurzaming van een klooster. De nieuwe toepassing is een school en een woonhuis, waardoor de oude ramen en dergelijke niet meer voldoen. Hierbinnen was het zodanig koud dat men in de winter verschillende dekens nodig had. Voor dit project heb ik met een collega student een adviesrapport opgesteld met varianten van oplossingen voor de verschillende problemen die de opdrachtgever ondervond. Onderdeel hiervan was een onderzoek naar de warmtelekken in het gebouw. Dit karakteristieke pand was geen monument maar het aanzicht was dusdanig van belang voor de opdrachtgever dat wij hier zo min mogelijk aanpassingen aan mochten doen die niet historisch verantwoord waren.

 Tijdens deze twee invullingen heb ik met een interfacultaire groep gewerkt aan een plan voor de revitalisering van een woonwijk. Dit plan bestaat uit bouwkundige, civieltechnische en bedrijfskundige maatregelen. De flatgebouwen die in dit plan aangepast zijn waren de gebouwen die het duidelijkst aanwezig zijn in de wijk. Door deze te renoveren denk ik de wijk een positieve impuls te geven. Doordat alle appartementen van één eigenaar zijn achtten ik en mijn collega studenten het haalbaar om een dergelijke investering te doen.

Collegejaar 3


Mijn derde collegejaar heeft bestaan uit een half jaar waarin ik op school een drietal projecten heb gedaan en een half jaar stage bij een kleinschalig architectenbureau. Dit architectenbureau is Ruumte Architecten te Sittard. Hier heb ik van dichtbij ontwerpprocessen mogen meemaken en hieraan mogen deelnemen. Tevens hebben zij mij geïnspireerd om te oefenen met het maken van maquettes (meer hiervoor onder het tabblad hobbies). Tijdens deze stage heb ik een onderzoek gedaan naar de menselijke maat in de architectuur. Hiervoor heb ik een literatuur onderzoek gedaan en heb ik dit onderzoek geprobeerd te controleren aan de hand van mijn eigen lichaam. 

In het eerst half jaar heb ik onder andere een fietsenstalling ontworpen. Het doel van de parkeergarage is het droog stallen van fietsen en aanvullend het bieden van een overdekte rokersruimte. Mijn ontwerp is gebaseerd op het demotiveren van de mensen die willen roken en het motiveren van het gebruik van de fietsen. Dit heb ik gedaan door meer licht te laten vallen in de fietsenstalling en deze ruimte hoger te maken.

Het tweede project van dit collegejaar is het ontwerpen van een stalen bedrijfshal voor een zelf uit te werken bedrijf. In mijn projectgroep is ervoor gekozen om een kleinschalig distributiecentrum te ontwerpen voor mobiele telefoons en de benodigdheden hiervoor. De gevel van de bedrijfshal is ontworpen om met een combinatie van hout en staal de duurzame bedrijfsvoering binnen te laten zien. Tevens is een gedeelte ontworpen als glazen gevel, om hiermee duidelijk te laten zien wat het kantoorgedeelte van de hal is.

Na dit ontwerp van één laag utiliteitsbouw kwam de opgave om een flexibel kantoorgebouw te ontwerpen. Een belangrijk referentiebeeld hiervoor is het stadskantoor in Venlo van Kraaijvanger Architecten. Binnen in dit gebouw is een atrium gerealiseerd waardoor iedere bouwlaag afgescheiden werd en voor mogelijk twee bedrijven gebruikt kan worden. De groene gevel zal zorgen voor een natuurlijke connectie met het gebouw en de omgeving van het bedrijventerrein.

Collegejaar 2


Het tweede collegejaar was het begin van het vrije ontwerpen, hiervoor heb ik vooral geleerd om met bepaalde computerprogramma's te werken en heb ik bouwkundig inzicht vergaard. Tijdens dit collegejaar heb ik twee noemenswaardige projecten gedaan. De eerste was voor het vak architectuur. De opgave was om een nieuwe trap te ontwerpen in de centrale hal van Zuyd Hogeschool te Heerlen. De huidige trap liep enkel tot de eerste verdieping, terwijl alle verdiepingen toegankelijk moesten worden door middel van deze trap. Ik heb gekozen voor een strakke en toch vloeiende nieuwe reling op de verdieping, een die in lijn valt met de door mij ontworpen trap. De twee onderste trappen liggen in een lijn met de twee bouwdelen die door de centrale hal verbonden worden. De grote open ruimte in het midden loopt echter direct van de ingang naar het restaurant, een andere plek die druk bezocht wordt binnen het gebouw. Iedere student en docent heeft zijn eigen weg en zijn eigen eindbestemming, daarom zijn de trappen aan de onderzijde breder dan boven, zo is de trap toegankelijk gemaakt. De open vlakken in de trap zorgen voor verbinding op de trap met de mensen beneden.

Het tweede project in dit collegejaar draait meer om de samenwerking dan om het eindresultaat. Ik heb mee mogen doen met het programma van de masterclass Citizens' Rail 2015. Deze heeft plaatsgevonden in Manchester. Het was een samenwerking van een aantal hogescholen en universiteiten uit Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van het project is het verbeteren en aantrekkelijk maken van treingebruik in de regio Manchester. Hiervoor heb ik een 3 dimensionaal model gemaakt van de binnenkant van een van de treinen. Te zien hierin is het nieuw te integreren tablet in de tafels in de wagon. Hierdoor kan er interactief met de trein gereisd worden.