Master Architecture Building & Planning


Voorafgaand aan de master Architecture Building & Planning heb ik een pre-master traject voltooid om mijn geschiktheid aan de Technische Universiteit van Eindhoven te toetsen. Tijdens deze pre-master heb ik kennis gemaakt met een nieuwe benadering van ontwerpen. Dit is terug te zien in de grote invloed die concepten hebbe op mijn ontwerpen vanaf dit moment. Veel van deze projecten bestaan uit onderzoeken, verdiepen en uitwerken van concepten. Van de projecten waar een ontwerp bij gevraagd wordt is hier een weergave van op deze pagina laten zien.

In het verdere verloop van mijn master richt ik mij zo veel mogelijk op renovatieprojecten. Dit denk ik te bereiken door mijn masterprojecten in de juiste richting te kiezen en op de juiste schaal. Renovatie is een wereldwijd concept. Internationale ervaringen worden dus niet uit de weg gegaan. Het doel van het volgen van deze master is voor mij om het mogelijk te maken om mij hierna, en na de verplichtte beroepsperiode, in te schrijven in het architectenregister, hiermee houd ik rekening tijdens mijn master.